Logo

Konferencja Naukowa „Jakość życia w niepłodności" - część II psychologiczna

Date

Saturday, December 5, 2020

Time

03:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

KONFERENCJA JEST PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. PROSIMY ZAINTERESOWANE OSOBY O ZAREJESTROWANIE SIĘ TAKŻE NA PIERWSZĄ CZĘŚĆ


Link do rejestracji na część I: https://ippp.clickmeeting.com/konferencja-naukowa-jakosc-zycia-w-nieplodnosci-czesc-i-medyczna/register?_ga=2.121992011.1712741292.1605455913-1652666002.1605455913


W razie pytań dotyczących konferencji prosimy kontaktować się na e-mail: konferencjaplodnosc@gmail.com


Część II - perspektywa psychologiczna


Ramowy Program Konferencji:


15:00 - 16:00 - "Niepłodność a zdrowie psychiczne" - dr n. med. Paweł Grabowski- Klinika Psychiatrii Dorosłych / Gdański Uniwersytet Medyczny

16:00 - 17:00 - "Psychologiczne i społeczne konsekwencje trudności w realizacji planów prokreacyjnych" – prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz - Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii / Instytut Psychologii / Uniwersytet Łódzki

17:00 - 17:15 - przerwa kawowa

17:15 - 18:15 - "How can staff address the needs of infertile patients at different stages of treatment - an introduction to the ESHRE guidelines on provision of routine psychosocial care" - dr Sofia Gameiro - Cardiff University

18:15 - 19:15 - „The relationship between stress and infertility” – dr Alice D. Domar - Domar Centers for Mind/Body Health, Boston IVF, Harvard Medical School

19:15 - 20:15 - „Pomoc psychologiczna osobom, które doświadczyły poronienia lub okołoporodowej straty dziecka” - mgr Anna Bajkowska - Fundacja Nagle Sami

20:15 - 20:30 - zakończenie Konferencji


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji z przyczyn od nich niezależnych.